Over Code Music

Missie

Code-Music is een stichting die kinder-, jongeren- en middenkoren ondersteunt in:

  1. de muzikale ontwikkeling van de koorleden, combo en dirigent.
  2. de muzikale bijdrage van het koor aan de liturgie met daarvoor geschikt repertoire.

Vrijwilligersorganisatie

Code-Music bestaat uit een bestuur met daaromheen een groep enthousiastelingen die van tijd tot tijd een onmisbare bijdrage leveren. Allen zijn zij vrijwilligers en dat maakt Code-Music uniek in haar soort. Code-Music heeft geen winstoogmerk: de opbrengsten uit de webwinkel worden enkel gebruikt om de website in de lucht te kunnen houden, de webwinkel te onderhouden en nieuwe muziek te (laten) ontwikkelen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuur

Willien van Wieringen – voorzitter, portefeuille communicatie
Jessica Brul – secretaris, portefeuille evenementen
Ruud Vink – penningmeester, portefeuille webwinkel
Veronique van der Hulst – algemeen lid, portefeuille nieuwe muziek

Historie

Katholieke Centra voor Levensvorming (KCL) en NSGV = 1979-1994

Het ondersteunend jeugdwerk voor jongeren in de Nederlandse parochies werd tot 4 oktober 2001 uitgevoerd door provinciale bureaus die samenwerkten in een federatie, de federatie voor Katholieke Centra voor Levensvorming, KCL. Onder de hoede van de KCL werd in 1994 ook een Landelijk Steunpunt voor Jongerenkoren opgericht, met instemming van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging, de NSGV. Deze vereniging is verantwoordelijk voor de koorzang in de RK Kerk, maar gaf aan niet bij machte te zijn de jongerenkoren te bereiken.

Landelijk Steunpunt Jongerenkoren (LSJ) = 1994-2001

Het Landelijk Steunpunt voor Jongerenkoren LSJ groeide in enkele jaren tot een ledenaantal van 730 jongerenkoren in 1998. Hierbij behoorden ook een groot aantal middenkoren. Het ging erg goed met het LSJ dat op dat moment drie vaste medewerkers had: Albert Arens, Marijke van der Ouderaa en Marlene Marlet (PR).

ResponZ = 2001-2004

In die tijd werd ieder jaar de wet en de subsidievoorwaarden voor landelijke jeugdorganisaties aangepast. Dit dwong de KCL tot een zeer ingrijpende reorganisatie van federatie naar vereniging. Op 4 oktober 2001 werd de vereniging ResponZ opgericht met een ledenraad van jongeren uit het hele land, geheel in de geest van het overheidsbeleid waarbij de participatie van jongeren structureel verankerd is in de organisatie. ResponZ was op dat moment de op één na grootste jeugdorganisatie van Nederland. Het werk voor de jeugdkoren in de parochies werd ondergebracht in het aandachtsveld ‘Muziek & Liturgie’. Niet veel later werd het overheidsbeleid wederom drastisch veranderd en de subsidie aan ResponZ stopgezet. Als gevolg hiervan werd het bureau in 2004 door het bestuur opgeheven.

Code-X = 2004 tot 2011

Een aantal medewerkers van ResponZ wilden het werk hiermee niet verloren laten gaan. Precies op de datum van opheffing, 1 april 2004, startte daarom de stichting Code-X als vrijwilligersstichting. De twee meest levensvatbare en succesvolle aandachtsgebieden, ‘muziek & liturgie’ en ‘internationaal’ werden door Code-X overgenomen en voortgezet door een netwerk van 25 vrijwilligers. Dit werden de afdelingen Code-X Music en Code-X International.

Code-Music = 2011 tot heden

Om de levensvatbaarheid van Code-X International en Code-X Music te vergroten gaan de twee “afdelingen” zelfstandig verder. Er werd afscheid genomen van de vaste krachten in Culemborg en de nieuwe Stichting Code-Music werd een feit. Stichting Code-Music wordt nu geheel gedreven door vrijwilligers. Een nieuw bestuur treedt aan en vele van de enthousiaste vrijwilligers blijven zich enthousiast inzetten.

Vanaf 2020 heeft corona een stevige impact op de korenwereld. Met het teruglopen van het aantal koren én vrijwilligers ziet Code-Music zich genoodzaakt om haar bijdrage anders in te delen. Er wordt besloten tot het oprichten van een fonds om de ontwikkeling van nieuwe liturgische muziek blijvend te stimuleren.

Gegevens

Stichting Code-Music
Honingbij 54, 2742PB Waddinxveen
KvK: 53784332
Btw-nr: nvt
Telefoon: 06 100 742 14
e-mail: info@code-music.nl

Algemene voorwaarden
Retourbeleid